Harmona White + white dots on black

Harmona White + white dots on black

Tube maillot with contrast bottom